Privacy statement

Amsterdam, Januari 2023.

Het Klassiek respecteert jouw privacy en staat er voor in dat je persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden verzameld, gebruikt en verwijderd. We raden je aan om dit Privacy Statement aandachtig door te lezen voordat je van onze website of diensten gebruik maakt.

Mocht je nog vragen hebben over dit privacy & cookie beleid dan kun je een bericht sturen naar communicatie@hetklassiek.nl onder vermelding van ‘privacy en cookies beleid’. Wij antwoorden binnen 4 weken.

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Het Klassiek
Website: https://www.hetklassiek.nl
Inschrijfnummer KvK: 73412600
BTW-nummer: NL859523895B01

E-mailadres: info [at] hetklassiek.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 20 244 19 71

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Klassiek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (geanonimiseerd door Google)
 • Overige persoonsgegevens die je actief schriftelijk, telefonisch of elektronisch hebt verschaft
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • De door jou gebruikte internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Met gegevens die we verzamelen gaan we uiteraard zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld. Op geen enkele wijze worden deze gegevens verstrekt aan derden en/of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor jij ze aan ons hebt verstrekt.

Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Klassiek verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of vergelijkbare informatie. Dit doen wij op basis van de wettelijke grondslag ‘Gerechtvaardigd belang’.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Dit doen wij op basis van de wettelijke grondslag ‘Gerechtvaardigd belang’.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of af te nemen op basis van de wettelijke grondslag ‘Overeenkomst’.
 • Het afhandelen van je betaling. Deze verwerking is gebaseerd op de wettelijke grondslagen ‘Overeenkomst’ en ‘Wettelijke verplichting’.
 • Het Klassiek verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Communicatie

Wanneer je een e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, zoals wanneer je solliciteert bij ons. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.

Nieuwsbrief

Periodiek versturen wij een nieuwsbrief naar de leveranciers, inclusief ZZP’ers, waarmee wij werken en onze opdrachtgevers, om hen te informeren over onze diensten en producten. Hiervoor maken we gebruik van Mailchimp.

Je ontvangt onze mailings alleen op het e-mailadres dat jij aan ons verstrekt hebt ten behoeve van onze communicatie, omdat wij (gaan) samenwerken of dat in het verleden hebben gedaan. Deze mailadressen verzamelen wij niet via onze website.

Wanneer jij de nieuwsbrief niet (meer) wenst te ontvangen, kun je je daarvoor gemakkelijk via een opt-out link onderin de mailing afmelden. Je zult dan geen enkele nieuwsbrief meer van Het Klassiek ontvangen, tenzij jij jezelf er weer voor aanmeldt.

Cookies

De website van Het Klassiek gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken we analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website gebruikt. Het Klassiek gebruikt functionele en analytische cookies, waarmee we ervoor zorgen dat onze website naar behoren werkt en we deze kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Wij maken gebruik van statistiekenprogramma Google Analytics. Hiermee meten we bijvoorbeeld hoe lang gebruikers op onze website zijn en welke pagina’s er worden bezocht. Op basis van deze data kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Deze gegevens worden anoniem verwerkt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Cookies worden maximaal 30 dagen na je laatste bezoek aan onze website opgeslagen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting de site Veilig Internetten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 • Het Klassiek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en/of zijn verstrekt.
 • Indien je onze nieuwsbrief ontvangt, gelden daarvoor de privacyregels zoals Mailchimp die hanteert. We houden onder andere bij hoe vaak de nieuwsbrief wordt geopend, hoe vaak er wordt doorgeklikt naar de website en op welke tijdstippen dat gebeurt.
 • Indien je onze Facebook-pagina volgt, gelden daarvoor de privacyregels die Facebook hanteert.
 • Indien je ons op LinkedIn volgt, gelden daarvoor de privacyregels die LinkedIn hanteert.
 • Indien je ons op Instagram volgt, gelden daarvoor de privacyregels die Instagram hanteert.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info [at] hetklassiek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy.

Het Klassiek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bescherming

Het Klassiek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Dit privacy en cookie beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Auteursrecht

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan informatie van deze site op enige wijze commercieel te (her)gebruiken.

Van sommige foto’s, andersoortige afbeeldingen of filmpjes ligt het auteursrecht bij de persoon die het materiaal maakte. In al die gevallen is expliciet vermeld wie rechthebbende is. Voor het vragen van toestemming voor het gebruik van een dergelijk materiaal kun je contact opnemen met de betreffende persoon. Als je twijfelt, kun je natuurlijk altijd contact opnemen met Het Klassiek.

Het Klassiek heeft zijn uiterste best gedaan om de (auteurs)rechten te regelen van alle op deze website gebruikte informatie, zoals teksten, afbeeldingen, geluids- en videofragmenten, en heeft toestemming gevraagd voor gebruik van dit materiaal voor de website. Een ieder die meent rechten te hebben op dergelijk materiaal op deze site, zonder dat direct of indirect met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met Het Klassiek, zodat het materiaal direct kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

Aan de op de Het Klassiek website aangeboden informatie en/of diensten kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Deze website is een publicatie van Het Klassiek. Het Klassiek onderhoudt de website en besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de informatie op deze site. Toch is het onvermijdelijke dat er soms (type)fouten op de website staan. Het Klassiek is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van (de informatie op) de website. Het Klassiek houdt zich aanbevolen voor alle informatie die de website kan verbeteren. Door de webpagina te gebruiken gaat u akkoord met deze disclaimer.